search
menu
person

NEWS AND UDATES


סוכנויות ליווי קיימות בדרך כלל בגלל ביקוש לספק שירותים זמניים, ליווי, מלווים ושירותים קשורים אחרים לאתר הנופש, שירותי היכרויות או שידוכים ולארגוני צדקה. ארגונים מסוימים עשויים להתמקד ביצירת קשרים כאלה למשך אירוע אחד (למשל יריד קריירה), בעוד שאחרים יציעו מערכת יחסים סוהר מתמשכת לתקופה בלתי מוגבלת.

לקוחות המלווים יכולים להיות מגוונים בהבחנה בין מאפיינים, מבנה אישיות, חינוך והעדפות מאחרים (למשל: הבדלי תרבות), כך שמה שנחשב לשיחה מנומסת בתרבות אחת לא יכול להיות כך בתרבות אחרת. בנוסף, לקהל הלקוחות של הסוכנות עשוי להיות סובלנות גדולה או פחותה להתנהגות מסוכנת; לפיכך, הנחיות מופעלות לעתים על ידי סוכנות הליווי המדריכה את המלווים שלהם לגבי מה שנחשב להתנהגות נאותה ומקובלת במהלך פעילויות שידול עם לקוחותיהם, בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי כל חברה אינדיבידואלית כנראה ישתנו במידה ניכרת בהתחשב ברקע התרבותי, החינוך וצרכי האינדיבידואליות שלהם. מתייחס להתנהגויות הצפויות בתוך אינטראקציות בין בני אדם.

... Читать дальше »

Просмотров: 8 | Добавил: chucksv57la | Дата: 25.12.2022 | Комментарии (0)

ריקוד מרגרה הוא צורת אמנות תרבותית מעניינת. זה היה נהוג כביכול בחלקים של סרי לנקה לפני מאות שנים. מאוחר יותר, טבעה האלים של מרגרה הרחיק ממנה אנשים רבים ובסופו של דבר היא גוועה.

פורסם בוויקיפדיה האנגלית: 20 באוגוסט, 2018

ריקוד מרגרה מבוצע לעתים קרובות על ידי הגברים הארמנים כאשר הם מקבלים מטפחת ואופציונלי מקל.

רקדני מרגרגה הם ילידים של מונגו, זמביה. הם ידועים בסגנון והמוזיקה של הריקוד שלהם.

הריקוד מאופיין בתנועות גוף אקספרסיביות, ולעיתים בלבוש מסורתי וצבעוני. ניתן לחלק אותו לשתי קבוצות: ריקודים קבוצתיים, כמו ריקוד הנגומה בפרט; וריקודים סולו כגון ikoma או ikungo. ריקודים אלה מייצגים תקשורת עם רוחות ואבות קדמונים.

הם מבצעים את הריקוד הזה כדי לחגוג את התרבות הקהילתית הזו.

... Читать дальше »

Просмотров: 9 | Добавил: chucksv57la | Дата: 25.12.2022 | Комментарии (0)